Прометapelá: у области права, dulóg (одлуци суда на додир, да тражи, или се изјасни о захтеву) иди, иди, ствар, фајл, фајл, шоу, шоу ду·lóg присуство dulóg прибегавају, да прибегне dulóg учења приступе у настави dulungan прибегавају dulungan да прибегну dulungan да се појави пред контакт коме да се обрате за помоћ, он је служио у Већи суд.

То је пројекат (пројекат) закон, који је представљен или представљен Народна скупштина да ратификује.

То је тзв рачуна

Први корак у ратификацији закона се зове први. изговор: саб·пи·са латинског значи»под страхом од казне.»Смисао у енглески суд: писмену наредбу, да се појави пред лицем у суду или да сведочи у hukuma